מאגר מידע

How to Increase PHP's post_max_size value using CloudLinux's Selector in cPanel?

 

You can modify PHP post_max_size as per your needs using CloudLinux PHP Selector in cPanel.

 

1. Log into your cPanel account.

2. In the Software section, click the Select PHP Version.

 

3. Click on the Options menu.

Note: If the Options page shows an error related to the native PHP version, change it to a non-native version first.

 

4. Look for post_max_size and click on the drop-down option displayed in front of it. Then choose the appropriate limit as per your requirements.

 

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה