מאגר מידע

How to Edit "User Level Email Filter" in cPanel?

1. Log into your cPanel account.

2. In the Email, section click on Email Filters Icon.
 


3.
Under Filters by Users, You can see all of your existing email accounts, Click on Manage Filters next to the appropriate one.
4. Under Current Filters, You can see all of your existing filters, Click on Edit next to the appropriate one.


5. Make the desired changes to the filter.

6. Click on the Save Button.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה