מאגר מידע

How to create Cronjob via cPanel?

1. Log into your HostWebis cPanel account.


2. In the Advanced section, click on Cron Jobs Icon.
 

3. Under Add New Cron Job, click on the Common Settings dropdown menu and select an appropriate option such as Once Per Day or another suitable option.

4. Enter your cronjob PHP file location or the command you want to run in the Command field.

5. Click on the Add New Cron Job button.

  • 24 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה