מאגר מידע

How to Enable ionCube Loader using CloudLinux Selector in cPanel?

 

You can use CloudLinux Selector to enable ionCube Loader in cPanel.

 

1. Log into your cPanel account.

2. In the Software section, click the Select PHP Version.

 

3. Click on the Extensions menu.

Note: If the Extensions page shows an error related to the native PHP version, change it to a non-native version first.

 

4. Tick mark the ioncube_loader Once enabled, it will display a success message.

 

The message will read that the module ionCube Loader is saved.

 

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה