מאגר מידע

How to redirect a page to another page or website using .htaccess?

If a page on your website no longer exists and you want to redirect it to your new page or site, then you can use the .htaccess file for redirection without waiting.

Redirect from a page/directory to another domain or the main domain:

Redirect from a specific page to a domain:
RewriteEngine on
Redirect 301 /mypage.html http://example.com


Redirect from a page to another page:
Redirect from a page/directory to another page
Redirect 301 /oldpage.html /newpage.html


Now, whenever you open the URL example.com/oldpage.html, it will automatically redirect you to example.com/newpage.html.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה