מאגר מידע

How to change the FTP User Quota in cPanel?

If you want to increase/decrease the FTP Quota or to use an Unlimited FTP Quota but also want to set a limit, then follow these steps to modify the FTP User quota.


1. Log into your cPanel account.


2. In the Files section, click on FTP Accounts Icon.
 


3.
Under the FTP Accounts list, click on Change Quota.4. Click on the Change Quota button.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה