מאגר מידע

How to Remove an Add-on Domain?

1. Log into your HostWebis cPanel account.


2. In the Domains section, click on the Addon Domains icon.


3. Locate the addon domain under Modify Addon Domain and then click on the Remove link.


4. Click on the Remove button once more.

You should see a success message notifying you that your Add-on domain has been completely removed.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה