מאגר מידע

How to Remove Parked Domain name in cPanel?

1. Log into your HostWebis cPanel account.


2. In the Domains section, click on Parked Domains Icon.
 

3.
Under Remove Aliases, locate the parked domain name and click on the Remove link.4. For confirmation, you will need to click on the Remove Alias button once more.

You should see a success message that your Parked/Alias Domain has been or is removed.

  • 27 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה