מאגר מידע

How to add a user to a database and add privileges?

1. Log into your cPanel account.

2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon.
 

3. Scroll down to the end of the page and under Add User to Database, select a user from the dropdown list, and then choose a Database from the list.

4. Click on the Add button.


5. On Manage User Privileges, mark the box ALL PRIVILEGES and click on Make Changes.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה