מאגר מידע

How to delete a database in cPanel?

1. Log into your cPanel account.


2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon.
 


3. Under Current Databases, you can see a list of all your databases. Locate the Database you wish to remove and then click on the Delete icon.


4. Click on the Delete Database button.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה