מאגר מידע

How to create a database in cPanel?

1. Log into your cPanel account.

2. In the Databases section, click on MySQL Databases Icon.
 

3. In New Database: Username field enter a name for the new database you wish to create in the text field.


4. Click on the Create Database Button.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה