מאגר מידע

How to Edit or Delete Cronjob via cPanel?

How to Edit Cronjob?
1. Log into your HostWebis cPanel account.

2. In the Advanced section, click on Cron Jobs Icon.
 

3. Scroll down to the end of the page, and under Current Cron Jobs, locate your cronjob and click on the Edit button.

4. Make appropriate changes and then click on the Edit Line button.How to Delete Cronjob?
1. Under Current Cron Jobs, locate your cronjob and then click on Delete button.


2. Under "Delete this Cron job?" text, click the Delete button.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה