מאגר מידע

How to Change the Language of your cPanel?

cPanel supports a lot of languages, and if you want to change your cPanel language to your native language, you should follow this tutorial.


1. Log into your HostWebis cPanel account.


2. In the Preferences section, click on Change Language Icon.


3. From the cPanel Language Configuration Page, choose your language from the dropdown menu and click on the Change button.


The language in your cPanel has been successfully changed.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה